KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Dan sajenja medovitih rastlin

https://www.czs.si/content/dansajenja_partners

https://www.czs.si/Admin/load.php?sif_ob=35&sif_file=objave_podrobno&sif_parent=12271

Športna zveza ADA, ki vključuje 5. držav regije se želi vključiti v projekt skupaj s partnerjim  Čebelarskim društvom Dobova-Kapele, čebelerjem Gregor Stermeckem iz Bizeljskega, Turističnim društvom Pišece, Osnovno šolo Maksa Pleteršnika Pišece, Badmintonskem klubom Pišece, Društvom Grad Pišece ter Društvu za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maksa Pleteršnika Pišece na razpis Čebelarske Zveze Slovenije o podpori projekta »Dan sajenja medovitih rastlin« 2022 s pobudo celotnemu svetu, da pristopi k projektu: Do leta 2030 želimo v Sloveniji posaditi 2 milijona medovitih rastlin!


V sklopu tega projekta bomo dne 26.3.2022 z zgoraj navedenimi društvi posadili več medovitih vrst lip, posadili bomo še medovite vrtnice, obnovili čebelji panj pri rojstni hiši Maksa Pleteršnika Pišece, ki bo namenjen učilnici na prostem in informativne table o življenju čebel.

V ta namen bomo zasadili lipo kot simbol Slovencev pri centralnem spomeniku Pišec ter ob vaškem kozolcu kjer je stičišče turizma, kulinarike in ostalega družbenega življenja kraja Pišece. Ena od Lip bi krasila pročelje nove Osnovne Šole Maksa Pleteršnika Pišece katero bi zasadili učenci šole. Lipa bi svoje mesto našla tudi v parku pri Gradu Pišece na katerega so krajani zelo ponosni. Ena lipa kot zahvala za odlično sodelovanje bi zasadili tudi v Kumrovcu na Hrvaškem skupaj s tamkajšnjim županom občine, ki odlično sodeluje v različnih projektih ter na otoku Murter kjer bi tudi zasadili lipo kot simbol prijateljstva med kraji. Oba kraja tako Kumrovec kot Murter sta sicer pobratena kraja vasi Pišece. Za piko na i celotnem projektu, pa bomo zasadili posebno lipo še pri Gregor Stermeckem v Gregovcah na Bizeljskem, ki je najbolj aktiven član zveze oziroma Badmintonskega kluba iz Pišec.
Cilji v sklopu skupnega projekta so naslednji :

 • povečati turistične potenciale območja ter sodelovanja med društvi in kraji,
 • spoznati pomen čebel v naravi,
 • spoznati opravila čebelarja in se naučiti skrbeti za čebeljo družino,
 • spoznati čebelje pridelke tako v medicinske, zdravstvene kot tudi promocijske namene,
 • spodbujati za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezanost,
 • pripraviti kulinarične medene dobrote,
 • večje vključevanje ranljivih skupin (otroci, mladi, starejši, ljudje s posebnimi potrebami),
 • dvig življenjske ravni prebivalstva na vaseh,
 • izboljšanje pogojev za aktivno preživljanje prostega časa,
 • blaženje podnebnih sprememb,
 • izboljšanje zdravja prebivalstva,
 • vplivati na boljše počutje in zdravje prebivalstva.

Zakaj čebele­?

Čebele so dokaz kako bi človek oziroma svet moral delovati. So zelo delovne, marljive spoštljive živali ter dokaz da je v povezovanju in skupni pomoči moč. V tem projektu smo videli kaj vse lahko naredimo s skupnimi močmi. Predvsem pa povečati kulturo uporabe medu in ozaveščanju o življenjski pomembnosti čebel, ki imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Čebelja prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati.

V Pišecah imamo slogan » Sončni kraj pod zeleno Orlico » kot dokaz, da je v kraju kot so Pišece doma pristno, domače in naravno.

Tadej Škof

Predsednik ŠZ ADA

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom