KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Letni zbor članov Vinogradniškega društva

POROČILO PREDSEDNIKA VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA PIŠECE Upravni odbor je deloval po sprejetem programu dela. Sestal se je 7krat, prisotni pa so bili tudi člani nadzornega odbora. Društvo je v lanskem letu štelo 103 člane. Kot prva aktivnost je bilo društveno ocenjevanje vina, kot pred-izbor za županovo vino. Za ocenjevanje smo zbrali 89 vzorcev vina, ta pa so bila zelo kvalitetna, kar je bilo razvidno iz ocen. Tudi na županovem izboru smo dosegli lepe rezultate. V mesecu aprilu smo imeli občni zbor z podelitvijo priznanj in diplom, sledila pa je tudi zakuska. Seveda pa smo bili v lanskem letu zelo aktivni z deli v našem vinogradu, kjer smo bili aktivni od rezatve do koljenja in vezanja. Seveda pa so dela potekala vse do trgatve. Aktivno smo sodelovali z šolo in ostalimi društvi. Turističnemu društvu smo se priključili pri postavljanju mlaja, pohodu ter pri kuhanju županovega golaža. Organizirali smo izlet v Lendavo, kjer smo si ogledali stolp Vinarium, imeli smo degustacijo v hiši vin Cuk, ter obiskali botanični vrt orhidej, dan za zaključili z večerjo Pri Lujzi. Iz izleta smo odnesli lepe spomine in si v bodoče želimo še podobnih druženj. Pohod od hrama do hrama smo izvedli v Pavlovi vasi, kjer smo se odlično počutili. Še enkrat bi se vsem štirimi gostiteljem najlepše zahvalil. Sodelovali smo ob krajevnem prazniku KS Pišece in naše vaščane pogostili z našo vinogradniško kapljico. Na prireditvi Brežice moje mesto, ki poteka v brežiškem gradu smo postregli z našim vinom, turistično društvo pa smo povabili k sodelovanju z pišečko kulinariko. Tradicionalno postavljanje klopotca smo opravili pri Varlec Borisu v Suhadolu, za kar se mu še enkrat lepo zahvaljujemo. Seveda kdor celo leto pridno dela v vinogradu, mora jeseni tudi obrati. K naši bratvi smo povabili Turistično društvo in še nekaj prijateljev, beračev je bilo približno 35. Na koncu pa je sledilo družabno srečanje pod vaškim kozolcem. Nato pa je sledilo še martinovanje z krstom mošta v večnamenskem domu Pišece. Vinogradniki pa smo se udejstvovali tudi na kulturnem področju. Z filmom Pišečka bratva smo gostovali 9krat, enkrat v Ljubljani in enkrat v domu upokojencev Krško. Ljudje so bili navdušeni in so nas še povabili. Kot vam je znano, smo posneli še drugi film »Od kola do kupce«. Z snemanjem smo pričeli v februarju in seveda končali z martinovanjem. Seveda to ni tako enostavno kot si mislimo, saj je potrebno vse snemati po etapah, tukaj so tudi prevozi z konji in tako naprej. Za ta snemanja je bilo vloženih več kot tisoč ur, da o kilometrih ne govorimo in pa o dobri volji, ki nas je gnala naprej. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Gospe Ivani Zupančič, ki je vso to zgodbo napisala in tudi sodelovala pri snemanju. Zahvala pa gre tudi Davorju Lipeju, ki je ve to ujel v kamero. Zahvala tudi Slavku Bertoletu, za vinograd, saj smo delali kakor da je naš. Za ves papirni material, ki smo ga potrebovali za en ali drug film, pa bi se zahvalil Osnovni šoli Pišece, se pravi ravnateljici Nuški Ogorevc, Ireni Markovič, Anici Butkovič, ter Dragici Šeler. Za izvedbo teh projektov, bi se lepo zahvalil vsem, ki so žrtvovali svoj dragoceni čas, prevoze in razne dobrote. Zahvala gre tudi Krajevni skupnosti Pišece in pa seveda občini Brežice za pomoč. Spoštovane vinogradnice in vinogradniki seveda brez vaše pomoči in dobre volje, takšnih projektov ne bi izpeljali. Hvala vam.

Predsednik VD Pišece, Vinko Lesinšek

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom