KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Ocenjevanje vinskih vzorcev letnika 2021 v Pišecah

Ko se zima nagiba k pomladi je čas, ko vina preteklega letnika v glavnem dozorijo in pokažejo svoje najboljše karakteristike. Hkrati je to čas, ko mnoge vinogradnike zanima, kaj o kvaliteti vinskega pridelka menijo strokovnjaki s tega področja.  Vinogradniško društvo Pišece je letošnje ocenjevanje vin izvedlo  9. marca 2022 na vinogradniški kmetiji Jožeta Varleca v Podgorju pri Pišecah. Petčlanska komisija pokuševalcev v sestavi Andrej Bajuk (predsednik komisije), Ivanka Badovinec, Jernej Martinčič, Milena Rožman in Damijan Vrtin (člani), so ocenili 85 vzorcev belih vin PTP, rdečih vin PTP in nekaterih sortnih vin.

Uvodoma je predsednik VD Pišece Vinko Lesinšek poudaril, da je letino 2021 zaznamovala pozeba, kar je pomenilo manjši pridelek, neenakomerno zorenje oz. slabšo dozorelost grozdja. Ti pogoji so narekovali zelo zahtevno kletarjenje. To je potrdil tudi Andrej Bajuk po končanem ocenjevanju. Povedal je, da je letnik zahteval veliko pozornosti v kleti, slika letnika pa se kaže v kvaliteti vin. Nekaj vin je kakovostnih, večina je povprečnih, pri nekaterih pa se kaže bolezensko stanje, kar je lahko, ni pa vedno posledica slabše dozorelosti. Nekaj vzorcev je bilo zato izločenih. Vsekakor je pozitivno in pohvalno, da jih je v vsaki sorti vina nekaj, ki resnično izstopajo po svoji kvaliteti. Med njimi sta med sortnimi vini vrhunske kvalitete traminec in laški rizling.

Na koncu je vinogradnikom zaželel, da bo letnik 2022 bolj naklonjen in narava bolj prizanesljiva pridelovalcem vin.

Pripravila: Irena Markovič

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom