KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Pleteršnikovi ljudski pevci na 18.območni reviji pevcev ljudskih pesmi

Na 18. območni reviji, ki jo vsakoleto pripravijo na OI JSKD Brežice so sodelovali tudi Pleteršnikovi ljudski pevci iz Pišec z dvema pesmima. Tako so zvenele pesmi na odru Doma kulture v Brežicah:

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom