KS PIŠECE -Pišece 13, 8255 Pišece
(07) 49 51 387 ks.pisece@siol.net

Vabilo na filmsko premiero: OD KOLA DO KUPCE

Tako. Končali smo vinogradniško leto z zgodami in prigodami

iz leta 1960. Dobrih 80 min filmskega spomina na že minule čase

življenja na podeželju, v Pišecah.

© Izdelal Črt Lipej, 2014 | Spletne strani Videokom